197/10 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
English Vietnamese

Về chúng tôi

Về chúng tôi
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tài liệu giảng dạy
 Về chúng tôi
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển của con người. Lao động có năng suất, chất lượng, hiểu quả là nhân tố quyết định đến sự phát triển của một đất nước, một dân tộc hay nói rộng hơn là cho xã hội loài người.
Trong mọi hoạt động sản xuất, phương tiện lao động và môi trường lao động là những yếu tố tác động trực tiếp có lợi hay bất lợi đối với người lao động.
 Tầm nhìn và Sứ mệnh
Mục tiêu của AN TOÀN PHÍA NAM bảo vệ sức khoẻ, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp đối với người lao động là hoạt động mang ý nghĩa rộng lớn gắn với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trở thành cốt lõi trong văn hoá doanh nghiệp. AN TOÀN PHÍA NAM góp phần nâng cao nhận thức an toàn trong lao động vệ sinh lao động, ....
AN TOÀN PHÍA NAM với phương châm
"KHI BẠN AN TOÀN, CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH SỨ MỆNH"
 Tài liệu giảng dạy
Tài liệu giảng dạy an toàn lao động của đơn vị an toàn phía nam
Về chúng tôi
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tài liệu giảng dạy

Đăng ký để được đào tạo

Đối tác liên kết chiến lược

 Huấn luyện chuyên nghiệp giảng viên nhiệt tình hỗ trợ anh, chị em công nhân viên nắm bắt rõ pháp luật an toàn lao động, cũng như hiểu hơn về an toàn trong quá trình làm việc. tránh được tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp. 

CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN CAM RANH

CN CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN 1 - TRẠM NGHIỀN CAM RANH

Trưởng phòng an toàn

Tin tức sự kiện

Ban hành Nghị quyết Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025
Trên cơ sở kế thừa và phát huy hiệu quả của Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020, tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về mục tiêu bảo đảm an toàn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030,
Liên đoàn Lao động TP.HCM cho hay, trong Tháng công nhân, Liên Đoàn Lao Động các quận, huyện, TP Thủ Đức đã và đang tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống người lao động.
Bên cạnh triển khai thi công công trình đạt tiến độ đề ra, các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát, đơn vị thi công Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 (nối địa bàn tỉnh Tiền Giang - Vĩnh long) luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động (NLĐ).
Messenger Zalo